O nas

Maria
Snopczyńska

Radca Prawny Maria Snopczyńska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. pracowała w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, a następnie odbyła aplikację prokuratorską oraz była asesorem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów. W 1997 r. ukończyła aplikację radcowską i aktualnie jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 1998 r. pracowała w AGF Ubezpieczenia S.A., a następnie od 1999 r. do 2011 r. była zatrudniona w charakterze radcy prawnego w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A. Od 2011 r. prowadzi własną kancelarię.

W ramach pracy w TUiR Allianz Polska S.A. zajmowała się opiniowaniem szkód majątkowych (w tym w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych, przewozowych, budowlanych, OC, mieszkaniowych), osobowych i życiowych, a także sprawami z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i kontraktów IT. Reprezentowała Towarzystwo Ubezpieczeń przed sądami cywilnymi, karnymi i policją. Ponadto tworzyła i opiniowała ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń oraz generalne umowy ubezpieczenia. Przez szereg lat nadzorowała windykację w Allianz oraz zajmowała się wdrożeniem jej do e-sąd. Zajmowała się współpracą z agentami oraz opiniowała umowy agencyjne. Uczestniczyła również we współpracy z bankami przy tworzeniu produktów bankowo-ubezpieczeniowych (bankassurance). Opiniowała i przygotowywała procedury i regulacje wewnętrzne spółki. Współpracowała i opiniowała pisma kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych, KNF i UOKiK.

Mikołaj
Snopczyński

Adwokat Mikołaj Snopczyński ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Witolda Modzelewskiego w katedrze prawa finansowego. W latach 1992 - 1993 odbywał stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Przez 5 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, Zespołu do spraw Reformy Prawa Podatkowego. W trakcie swojej pracy w Ministerstwie Finansów zajmował się pracami związanymi z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym, ustawą Ordynacja podatkowa oraz przygotowaniem aktów wykonawczych do tych ustaw. Prowadził liczne szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego dla różnych podmiotów.

Jako pasjonat historii i malarstwa brał trzy razy udział w programie Wielka Gra, wygrywając główną nagrodę w roku 1995 z tematu : „Kazimierz Wielki i jego czasy”. Jest autorem artykułów publikowanych m. in. w „Przeglądzie podatkowym” i innych pismach fachowych z zakresu prawa poświęconych problematyce opodatkowania leasingu i innym zagadnieniom prawa podatkowego. Publikacje książkowe to : „ Opodatkowanie Leasingu. Praktyczne porady. Orzecznictwo wyd. 1 i 2”, „Opodatkowanie leasingu „, „Opodatkowanie leasingu w polskim prawie”. W latach 1994-1998 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jako pasjonat historii i malarstwa trzy razy brał udział w programie Wielka Gra, wygrywając główną nagrodę w roku 1995 z tematu „Kazimierz Wielki i jego czasy”. Jest autorem artykułów publikowanych m. in. w „Przeglądzie podatkowym” i innych pismach fachowych z zakresu prawa, poświęconych problematyce opodatkowania leasingu i innym zagadnieniom prawa podatkowego. Publikacje książkowe to: „Opodatkowanie Leasingu. Praktyczne porady. Orzecznictwo wyd. 1 i 2”, „Opodatkowanie leasingu", „Opodatkowanie leasingu w polskim prawie”. W latach 1994-1998 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Od roku 1999 prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami podatkowymi, administracyjnymi, rodzinnymi, spadkowymi, karnymi oraz z zakresu prawa pracy, budowlanego i nieruchomości. Posiada znajomość języków obcych: j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski. Pracował jako konsultant do spraw prawnych przy produkcji filmu „Marzenia do spełnienia”. Jest także członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w latach 2009 – 2011 był członkiem komisji państwowej powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Radca prawny Michał Pęczkowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. W 2009 roku rozpoczął też aplikację radcowską, którą ukończył w 2014 r. W tym samym roku złożył egzamin radcowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy, administracyjnym i podatkowym. Prowadzi spory przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz organami administracji, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Od 2010 r. jest współautorem miesięcznika „Serwis Administracyjno – Samorządowy”, poświęconego problematyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych organów administracji publicznej. Włada biegle językiem angielskim.

Anna
Kubik

Aplikantka Radcowska Anna Kubik

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, jak również Szkołę Prawa Amerykańskiego uzyskując podwójny dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda Levin College of Law. Zainteresowania z zakresu dyplomacji i prawa unijnego pogłębiała na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, a od 2011 r. pracując jako doradca ds. stanowienia prawa i regulacji w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasbourgu.

Laureatka stypendium Komisji Europejskiej Blue Book 2010/2011, które odbyła w Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna w Brukseli. Aplikację radcowską rozpoczęła w 2016 r. Interesuje się prawem zamówień publicznych, prawem gospodarczym i prawem pracy. Biegle mówi w języku angielskim (certyfikat Uniwersytetu Cambridge CPE C2) i niemieckim (certyfikat Instytutu Goethe, oraz certyfikat Austriackiej Izby Gospodarczej i Instytutu Wspierania Gospodarki Wirtschaftssprache Deutsch C2) oraz komunikuje się w języku francuskim (certyfikat DELF Diplôme B1).

Anna
Chełmowska
-Zaborowska

Anna Chełmowska– Zaborowska - aplikantka adwokacka.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską na ocenę bardzo dobrą u dr hab. Przemysława Konieczniaka pt. „System kar w kodeksie karnym z 1997 roku”.

Do kręgu jej zainteresowań oprócz szeroko pojętego prawa karnego, należy prawo rodzinne oraz cywilne ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie nadania oraz potwierdzania obywatelstwa polskiego jak również uznania za obywatela polskiego, które zdobyła m.in. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (Oddział Obywatelstwa i Repatriacji) pracując na stanowisku starszego inspektora oraz starszego specjalisty. Włada biegle językiem angielskim.

Prywatnie miłośniczka zwierząt, a w szczególności czworonogów oraz propagatorka obrony praw zwierząt.

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;