Prawo Ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz zakładów ubezpieczeń, jak również doradzamy innym przedsiębiorcom z sektora usług finansowych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie przed Sądem zakładów ubezpieczeń w sprawach roszczeń z umów ubezpieczenia,
  • zastępstwo procesowe zakładów ubezpieczeń w sprawach przed SOKiK o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
  • reprezentowanie zakładów ubezpieczeń w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • opiniowanie wzorców umów ogólnych warunków ubezpieczeń stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeń,
  • świadczenie usług na czas nieobecności prawników wewnętrznych.

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;