Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest podstawową dziedziną specjalizacji kancelarii. Adwokat Mikołaj Snopczyński przez szereg lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, a w ostatnich latach był członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009 – 2011 był członkiem komisji państwowej, powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

  • reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • odwołań od decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • odwołań od decyzji urzędów skarbowych,
  • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg,
  • sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;