Prawo cywilne

Świadczymy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentujemy naszych klientów w procesach sądowych, jak i uczestniczymy w negocjacjach pozaprocesowych.

Oferujemy usługi polegające na przygotowywaniu projektów pism procesowych, pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, apelacji, skarg kasacyjnych umów, regulaminów, statutów oraz sporządzaniu opinii prawnych.

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;