Prawo podatkowe

Prawo podatkowe jest dziedziną bardzo skomplikowaną, dlatego istotna jest stała współpraca ze specjalistą z tej dziedziny. Bardzo często mamy do czynienia z klientami, którzy zbyt późno zasięgnęli porady w sprawach podatkowych, co wiąże się z dodatkowym niepotrzebnym stresem i większym stopniem komplikacji sprawy. W związku z szerokim doświadczeniem jesteśm

Pragniemy zapewnić Państwa o najwyższej jakości naszych usług. Adwokat Mikołąj Snopczyński ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Witolda Modzelewskiego w katedrze prawa finansowego. W latach 1992 - 1993 odbywał stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Przez 5 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów Zespołu do spraw Reformy Prawa Podatkowego. W trakcie swojej pracy w Ministerstwie Finansów zajmował się pracami związanymi z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym, ustawą Ordynacja podatkowa oraz przygotowaniem aktów wykonawczych do tych ustaw, prowadził liczne szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego dla różnych podmiotów. Jest autorem artykułów publikowanych m. in. w „Przeglądzie podatkowym” i innych pismach fachowych z zakresu prawa, poświęconych problematyce opodatkowania leasingu i innym zagadnieniom prawa podatkowego. Publikacje książkowe to: „Opodatkowanie Leasingu. Praktyczne porady. Orzecznictwo wyd. 1 i 2”, „Opodatkowanie leasingu", „Opodatkowanie leasingu w polskim prawie”.

Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • kontroli podatkowej (konsultacje w trakcie kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron, weryfikacja materiału pokontrolnego), zwrotu podatku, nadpłaty podatku, sporządzamy odwołania oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądem (odwołania, skargi do WSA, NSA),
  • bieżącej obsługi prawno – podatkowej (bieżące doradztwo, monitorowanie zmian przepisów, monitorowanie orzecznictwa i interpretacji),
  • sporządzania opinii dotyczących skutków podatkowych podjętych działań, ryzyk podatkowych,
  • składania wniosków o indywidualną interpretację podatkową w celu uniknięcia kosztownych procesów sądowych,
  • reprezentujemy podatników przed sądem zarówno w sprawach podatkowych, jak i karno - skarbowych (KKS)

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;