Prawo pracy

  • umowy o pracę,
  • rozwiązanie umowy o pracę,
  • niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • kontrakty managerskie

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;