Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych w pełnym wymiarze. Pomoc prawna związana ze sprawami rodzinnymi obejmuje wszelkie czynności zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym.

Prowadzone przez nas sprawy to:

 • sprawy o rozwód z winy małżonka oraz bez ustalania winy (pozew o rozwód),
 • unieważnienie małżeństwa,
 • separacja (pozew o separację),
 • opieka nad dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, pozew o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, wydanie dziecka,
 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego dla dziecka i drugiego małżonka (pozew o alimenty, pozew o podwyższenie/obniżenie alimentów),
 • egzekucja alimentów,
 • podział majątku wspólnego małżonków (rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie, eksmisja jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków),
 • zniesienie wspólności ustawowej małżonków, rozszerzenie wspólności majątkowej (pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej),
 • ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa (pozew o ustalenie /zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa), uznanie dziecka,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie
 • Przygotowujemy zarówno pisma procesowe, jak i reprezentujemy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji.

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;