Zakres usług

Odszkodowania (prawo ubezpieczeniowe)

Oferujemy profesjonalną pomoc  prawną z zakresu prawa ubezpieczeń w szerokim tego słowa znaczeniu. Posiadamy  szerokie doświadczenie w tej dziedzinie. Radca prawny Maria Snopczyńska rzez 13 lat jako pracownik firmy ubezpieczeniowej miała do czynienia ze szkodami  majątkowymi, osobowymi i życiowymi.

Czytaj więcej

Prawo podatkowe

Prawy podatkowe jest dziedziną bardzo skomplikowaną dlatego istotna jest stała współpraca ze specjalistą z tej dziedziny. Bardzo często mamy do czynienia z klientami, którzy zbyt późno zasięgnęli  porady w sprawach podatkowych co wiąże się z dodatkowo niepotrzebnym stresem i stopniem  komplikacji sprawy. W związku z szerokim doświadczeniem jesteśmy w stanie pomóc klientom praktycznie na każdym etapie sprawy.

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest podstawową dziedziną specjalizacji kancelarii. Adwokat Mikołaj Snopczyński przez szereg lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, a w ostatnich latach był członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009 – 2011 członek komisji państwowej powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej

Prawo karne

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów strony w postępowaniu  prokuratorskim (postępowaniu przygotowawczym) oraz sądowym.

Czytaj więcej

Prawo nieruchomości/ prawo budowlane

Obrót nieruchomościami  choć jest bardzo powszechny stanowi jednak ogromne zagrożenie zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Sprawy  przez nas prowadzone mają zapewnić naszym klientom pełną obsługę prawną związaną z obrotem nieruchomościami.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Świadczymy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, reprezentujemy naszych  klientów w procesach sądowych jak i uczestniczymy w negocjacjach pozaprocesowych.

Czytaj więcej

Prawo pracy

  • umowy o pracę,
  • rozwiązanie umowy o pracę,
  • niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • kontrakty managerskie
Czytaj więcej

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych w pełnym wymiarze. Pomoc prawna związana  ze sprawami rodzinnymi  obejmuje wszelkie czynności zarówno w postępowaniu przesądowym jak i sądowym.

Czytaj więcej

Sprawy spadkowe

Prowadzimy obsługę prawną klientów  w zakresie spraw spadkowych. Naszym celem jest świadczenie pełnej i rzetelnej obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

Czytaj więcej

Windykacja

W zakresie działalności specjalizujemy się w odzyskiwaniu należnośco z tytułu zawartych umów.

Czytaj więcej

Obywatelstwo polskie i cudzoziemcy

Kancelaria oferuje usługi w prowadzeniu postępowań w zakresie: potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP...

Czytaj więcej

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;